สถานที่ท่องเที่ยว
ประเทศไต้หวัน

อังคาร ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2554


ประเทศไต้หวัน

รู้จักประเทศไต้หวัน

            ประวัติศาสตร์

“Ilha Formosa” เป็นคำอุทานที่ดังขึ้นจากนักเดินเรือชาวโปรตุเกส ช่วงต้นศตวรรษที่ 15 หลังจากที่ได้เดินเรือผ่านมายังเกาะไต้หวันและได้พบกับความสวยงามที่ได้เห็น คำว่า Ilha Formosa แปลว่า Beautiful Island หรือ เกาะที่สวยงาม
ช่วงปีค.ศ. 1624 ชาวดัตช์เข้ามารุกรานและยึดครองเกาะฟอร์โมซา แล้วตั้งบ้านเมืองขึ้นที่ไถหนาน (Tainan) ซึ่งอยู่ทางใต้ของเกาะฟอร์โมซา เมืองไถหนานจึงถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงเมืองแรกบนเกาะฟอร์โมซา ในช่วงเวลานั้นชาวดัตช์ได้สร้างความเจริญทั้งทางด้านการค้า การศึกษา และศาสนา ไว้ที่เมืองไถหนาน ในปัจจุบันเรายังคงสามารถพบเจอร่องรอยและสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมายในเมืองไถหนาน ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านล่วงเลยมาเกือบ 400 ปี
อีก 2 ปีต่อมา ค.ศ. 1626 กองเรือสเปนยกกำลังเข้ามาบุกรุกแย่งเกาะฟอร์โมซาไปครอง ทำให้ชาวสเปนและชาวดัตช์ต้องทำสงครามกันพักหนึ่ง และในที่สุดมีการทำข้อตกลงแบ่งเกาะฟอร์โมซา โดยที่ชาวสเปนจะยึดครองเกาะฟอร์โมซาทางด้านเหนือ และชาวดัตช์ก็ยึดครองเกาะฟอร์โมซาทางด้านใต้ต่อไป แต่ไม่นานชาวดัตช์ก็ได้ต่อสู้แย่งชิงเอาเกาะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1641
ในช่วงปี ค.ศ. 1660 เกิดเหตุการณ์แย่งชิงอำนาจกันระหว่างราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีแม่ทัพของราชวงศ์หมิงท่านหนึ่งชื่อ เจิ้ง เฉิง กง หรือท่าน Koxinga ได้สู้รบกับฝ่ายราชวงศ์ชิงจนต้องถอยทัพล่องเรือข้ามมายังฝั่งเกาะฟอร์โมซาและได้ขับไล่ชาวดัตช์ออกไปจากเกาะฟอร์โมซาจนได้ ต่อมาฝ่ายราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นชาวแมนจูได้ข้ามมายึดเกาะฟอร์โมซาจนได้ชัยชนะ และผนวกเอาเกาะฟอร์โมซาเข้าไปเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งพักพิงให้ผู้อยู่อพยพจากจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมา
ญี่ปุ่นใช้กำลังแย่งเกาะฟอร์โมซาไปจากจีนในปีค.ศ. 1895 และได้ยึดครองเป็นเวลา 50 ปี จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในปี 1945 ระหว่างช่วงเวลา 50 ปีนั้น ญี่ปุ่นต้องการที่จะทำให้เกาะฟอร์โมซาเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น โดยที่ญี่ปุ่นได้นำเอาประเพณีวัฒนธรรมด้านต่างๆมาไว้ที่เกาะฟอร์โมซา ทั้งทางด้านภาษา การเรียนการสอน การแต่งกาย อาหาร ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นต้น หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามและถูกฝ่ายสัมพันธมิตรบังคับให้ยกเกาะฟอร์โมซาคืนให้กับจีนซึ่งตรงกับยุคของนายพลเจียง ไค เช็ค ของพรรคก๊กมินตั๋ง ดังนั้นนายพลเจียง ไค เช็ค จึงเริ่มส่งกำลังพลและข้าราชการชั้นสูง รวมถึงแพทย์ พยาบาล ครู และนักธุกิจ มาพัฒนาเกาะไต้หวัน จนเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้ามามีอำนาจในจีนในปี ค.ศ. 1949 พรรคก๊กมินตั๋ง พรรคการเมืองชาตินิยมของจีนที่เป็นฝ่ายแพ้ก็พาผู้คนอพยพหนีออกจากแผ่นดินใหญ่มาตั้งหลักที่เกาะไต้หวัน เพื่อวางแผนกลับไปครองอำนาจในจีนต่อไป ชาวจีนราว 2 ล้านคน อพยพตามมาอยู่ที่เกาะไต้หวันในยุคที่เหมา เจ๋อตุง มีอำนาจเต็มที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้นำของประเทศทั้งสองจีนคือผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์กับผู้นำสาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวัน แย่งกันเป็นกระบอกเสียงของประชาชนจีนในเวทีโลก แต่เสียงของนานาประเทศส่วนใหญ่เกรงอิทธิพลของจีนแผ่นดินใหญ่ จึงให้การยอมรับจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่า
โดยหลังจากที่นายพลเจียง ไค เช็ค อพยพมาอยู่ที่เกาะไต้หวันก็เป็นประธานาธิบดีปกครองเกาะไต้หวันต่อไป จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1971 ก่อนที่นายพลเจียง ไค เช็ค (General Chiang Kaishek) จะถึงอสัญกรรมไม่กี่ปี ไต้หวันซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งองค์การสหประชาชาติได้สูญเสียสมาชิกภาพในฐานะประเทศตัวแทนจีนให้กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี ค.ศ. 1978 สหประชาชาติก็ประกาศรับรองจีนเดียวคือจีนแผ่นดินใหญ่และตัดสัมพันธ์ทางการเมืองกับไต้หวัน ทั้งสหรัฐอเมริกาก็ได้ถอนการรับรองว่าไต้หวันมีฐานะเป็นรัฐ ไต้หวันจึงกลายเป็นแค่ดินแดนที่จีนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การเมืองการปกครอง
เกาะไต้หวัน มีชื่อทางการว่า ประเทศสาธารณรัฐจีน มีระบบการปกครองแบบกึ่งประธานาธิบดี ประธานาธิบดียังเป็นประธานของสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยตำแหน่ง ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย
รัฐธรรมนูญการปกครองแบบ 5 อำนาจ (5 สภา) (The Five Yuans) รัฐธรรมนูญไต้หวันได้จัดแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 5 สภา ได้แก่ (1) สภาบริหาร (The Executive Yuan) (2) สภานิติบัญญัติ (The Legislative Yuan) (3) สภาตุลาการ (The Judical Yuan) (4) สภาตรวจสอบและคัดเลือก (The Examination Yuan) (5) สภาควบคุม (The Control yuan) เป็นส่วนของการบริหารประเทศสูงสุด
สภาบริหาร (The Executive Yuan)(คณะรัฐมนตรี) สภาบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับผิดชอบการสร้างนโยบายของชาติและทำให้บังเกิดผล มีการจัดองค์การย่อย 3 ระดับ ภายใต้สภาบริหาร คือ (1) คณะมนตรีสภาบริหาร (Executive Yuan Council) คือ คณะรัฐมนตรี (2) องค์การบริหาร (Executive Organizations) คือกระทรวง และคณะกรรมาธิการ ต่าง ๆ ที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง (3) หน่วยงานขึ้นตรง (Subordinate Departments) รวมไปถึงสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานสถิติ กรมประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมาธิการพิเศษอื่น ๆ และ คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ
สภานิติบัญญัติ (The Legislative Yuan) สภานิติบัญญัติเป็นตัวแทนของประชาชนในการผ่านการออกกฎหมายและควบคุมการทำงานของสภาบริหาร ผู้แทนของสภานิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 221 คน สภานิติบัญญัติมีสมัยประชุมปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการออกกฎหมายทั่วไป การรับรองคำสั่งฉุกเฉิน การตรวจสอบร่างรัฐบัญญัติงบประมาณและการตรวจสอบรายงานทางบัญชี การรับรองรัฐบัญญัติที่ออกโดยกฎอัยการศึก และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันพรรคก๊กมินตั๋งยังคงครองเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติ
สภาตุลาการ (The Judicial Yuan) ระบบตุลาการของไต้หวัน นอกจากมีศาลชั้นต้น (The District Court) ศาลอุทธรณ์ (The High Court) และศาลฎีกา (The Supreme Court) แล้ว ยังมีสภาตุลาการเป็นสภาตุลาการที่สูงสุดของประเทศ โดยควบคุมกระทรวงยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลฝ่ายบริหาร และคณะกรรมาธิการระเบียบวินัยข้าราชการ สภาตุลาการมี ประธาน รองประธาน และตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน ทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของสภาควบคุม
สภาตรวจสอบและคัดเลือก (The Examination Yuan) สภาตรวจสอบและคัดเลือกรับผิดชอบในการสอบสวน การแต่งตั้ง การคัดเลือกการบันทึกข้อมูล การใช้จ่ายเงินของข้าราชการในสังกัดของรัฐบาล การแบ่งหน้าที่ของสภาตรวจสอบและคัดเลือกออกจากฝ่ายบริหารเป็นสิ่งที่รับรองความเป็นอิสระจากอิทธิพลของพรรคพวกเดียวกัน อำนาจเช่นนี้ได้ถูกนำมาใช้โดยสภาตรวจสอบและคัดเลือกแต่เพียงลำพังในระดับการปกครองส่วนกลาง ระบบการตรวจสอบและคัดเลือกได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างของรัฐบาลทั้งหมด ไม่ว่าจะมีลำดับยศสูงหรือต่ำ

            สภาควบคุม (The Control Yuan) สภาควบคุมเป็นฝ่ายควบคุมสูงสุดของชาติ มีสิทธิในการให้ความคิดเห็นการพิจารณา
            ความผิดของข้าราชการ การว่ากล่าวตำหนิติเตียน การลงโทษ และการตรวจสอบบัญชี สภาควบคุมมีอำนาจเป็นลำดับที่
            สองของอำนาจการปกครองของไต้หวันที่สืบต่อกันมา 2 สภา (อีกสภาหนึ่งคือสภาตรวจสอบและคัดเลือก) ซึ่งถูกผสม
            ผสานเข้ากับสภาบริหารสภานิติบัญญัติ สภาตุลาการของระบอบประชาธิปไตยทางตะวันตกในระบบการปกครองทั้ง 5 
            อำนาจแห่งสภา สภาควบคุมนี้จะประชุมกันเดือนละครั้ง และมีกระทรวงตรวจสอบ (Ministry of Audit) เป็นองค์กรย่อย
            ของสภาเข้าชม : 3254


สถานที่ท่องเที่ยว 5 อันดับล่าสุด

      เมืองซูโจว 25 / ม.ค. / 2554
      เมืองโกเบ 25 / ม.ค. / 2554
      คุนหมิง 25 / ม.ค. / 2554
      ประเทศไต้หวัน 25 / ม.ค. / 2554
      ประเทศจีน(ปักกิ่ง) 25 / ม.ค. / 2554


บริษัท TRUE SEASON เที่ยวสนุกทุกฤดูไปกับทรูซี่ซั่น
ที่อยู่ : 63 ซ. นาคนิวาส 25 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ : 10230
เบอร์โทร : 02-5399308, 086-3215380,086-3215390 Fax : 02-5399308
อีเมล : kanoknad_63@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.true-season.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/06146