โปรแกรมพม่า เดือน ก.ค - ต.ค 2562
เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี
 
ปรแกรมพม่า เดือน มิ.ย - ต.ค , พ.ค , ธ.ค 2562
เที่ยวมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
 
โปรแกรมพม่า เดือน มิ.ย - ธ.ค 2562
เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่
 
โปรแกรมพม่า เดือน กรกฏาคม 2562
มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
 
โปรแกรมพม่า เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2562
ไหว้พระ 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ พม่า 2 วัน 1 คืน
 
โปรแกรมพม่า เดือน ก.พ - มี.ค 2562
ไหว้พระขอพรเกี่ยวกับ การงาน การเงิน ที่เจดีย์ไจ๊เข้า

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


บริษัท TRUE SEASON เที่ยวสนุกทุกฤดูไปกับทรูซี่ซั่น
ที่อยู่ : 63 ซ. นาคนิวาส 25 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ : 10230
เบอร์โทร : 02-5399308, 086-3215380,086-3215390 Fax : 02-5399308
อีเมล : kanoknad_63@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.true-season.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/06146